Îmbunătăţire


        În cazurile celor două poeme cîştigătoare în care s-au semnalat asemănări cu poeme anterioare este mai mult decît evident că poemele cu care seamănă sînt mai slabe. Dacă sînt cumva luate ca model, ele rămîn doar o sursă de inspiraţie depăşită cu mult ca valoare de noile poeme.

Cazul RK

snowstorm -
two black buttons missing
from grandma's coat

Yu Chang

om de zăpadă –
la paltonul bunicii
doi nasturi lipsă

Popescu Virginia

        Deşi poemul Virginiei pare doar să traducă two black buttons missing from grandma's coat prin la paltonul bunicii doi nasturi lipsă, se vede foarte limpede că primul poem este mai liniar şi mai sărac ca structură semantică. Păstrînd o oarecare ambiguitate (nu ştim dacă nasturii lipsă sînt efectul viscolului pe care l-a-nfruntat bunica sau dacă bunica rămîne acasă pentru că-i lipsesc nasturii şi n-are alţii cu care să-i înlocuiască), poemul chinezului vorbeşte emoţional doar de biata bătrînă faţă-n faţă cu o calamitate. Nasturii lipsă au o istorie simplă şi aproape banală.

        Textual, al doilea poem este mult mai concentrat. Frumuseţea lui constă într-o anume elipsă a textului, care nu este greu de suplinit, dar provoacă spiritul ludic al cititorului. De data asta nasturii lipsă sînt recuperaţi drept ochii omului de zăpadă. Bătrîna este cu adevărat bunică: e supărată de pozna nepoţilor, dar se bucură de omul de zăpadă.

Cazul SMK

snowfall
his fingers slowly
unbutton me

Roberta Beary

origami rose…
his fingers gently
unfolding me

Margaret Dornaus

        Şi în acest caz, poemul care ar fi putut să o inspire pe Dornaus este evident mai slab decît al ei. În primul rînd este un poem vădit erotic de la cap la coadă fără alte aluzii care să-l salte într-un orizont superior al semnificaţiei. În al doilea rînd, pare să fie la limita vulgarităţii glumei noastre că pe ploaie n-ai decît două alternative: numeri bani sau faci amor. De ce nu şi pe ninsoare (snowfall)? Descheierea nasturilor (unbutton me), oricît de înceată ar fi (slowly), nu depăşeşte perspectiva erotică către o viziune mai elevată.

Cuvintele origami rose, gently şi unfolding, care le înlocuiesc pe cele ale poemului dintîi, aduc o cantitate de informaţie suplimentară şi ridică poemul în alt orizont. Îl fac alegoric. Degetele capătă altă menire. Ceea ce se făcea doar slowly, încetişor, ca un simplu preludiu erotic, devine acum gently, blînd, gingaş, tandru, delicat. O delicateţe care se preschimbă în catalizator al schimbării de nivel. Aluzia erotică a degetelor care despoaie rămîne doar o scîndură de salt pentru unfolding care are acum la dispoziţie nu o persoană ci simbolul ei – un trandafir origami. O hîrtie încreţită pe care o netezeşte cu mîngîieri pentru a-i întinde îndoiturile/îndoielile, o dezvăluie şi o desfăşoară pentru  a-i prilejui înfăţişarea şi a-i dovedei amplitudinea, o dă în vileag, o descoperă, o relevă sieşi.
          
        Delicata atingere a degetelor lui are deci un efect magic, scoate la lumină latenţele ei neştiute şi nemanifestate încă. E aici o spiritualizare a eroticului.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu